Kral Lear Kitap İncelemesi

0
145

Kral Lear’ın çok karmaşık ve iç içe geçmiş bir öykü yapısı var ve romanın başkarakteri olan Kral Lear’ın topraklarını 3 kızı arasında paylaştırması ile hikaye başlar.

Topraklarını, yaşlandığı için kızları arasına paylaştırmak isteyen Kral Lear,kızlarını kendi sınavlarına tabi tutar. Diğer iki hikayede de benzer sebepler ve toplumsal algılardan dolayı babaların reddettiği çocukları üzerinde durulur. Romanda etkin bir karakter anlayışından ziyade edilgin bir karakter modelinin inşa edildiğine denk geliriz. Edilgen karakterden kast ettiğimiz ise, olaylar zincirinde bir ya da birden fazla anlaşmazlık ve çatışma içinde olan ve çoğunlukla merkezde yer alan başkarakter ile karşılaşırız. Burada başkarakter çatışmada mücadeleye girer ve mücadelesi kimi zaman zaferle sonuçlanırken kimi zaman mağlubiyetle sonuçlanır.

Kral Lear’ın roman boyunca normal bir ruh hali ile başlayıp daha sonra kademeli olarak kendisini kaybeden, zihinsel acılar çeken ve nevrotik tavırlar gösteren bir karakterin başına gelenlere şahit oluruz. Melodramatik bilinçlilik kavramının ağır bastığı romanda Kral Lear, kendisini mitine hapsederek etrafındaki olay ve koşulları bilmemezlikten gelme ve bu olay ve koşulların kendi seçimleri sonucunda değil tamamen çevresindeki insanların kötülüğünden kaynaklandığını düşünmektedir. Burada Kral Lear’ın tamamen etrafındaki insanları sorumlu tutarak akıl sağlığını yitirecek derecede nevrotik davranışlar göstermesi ve olayda kendi sorumluluğunu kabul etmemesi günümüz dünyasındaki tipik insan davranışlarının da sayısız bir örneğini oluşturmaktadır.

Kızlarını sınavlara tabi tutan Kral Lear, iki kızının sınavı geçmek için babalarına duymak istediği şeyleri söylerken, 3.kızının daha dürüst bir cevap vermesi sonucu egosuna yenik düşmesi ve bunun neticesinde kızını sürgüne göndermesi ile başlar. Ancak sandığının aksine diğer iki kızı da Kral Lear’ı kralın düşündüğü kadar sevmemekte ve yüceltmemektedir. Kral Lear’ın yaptığı yanlış bir seçim ve kötü bir muhakeme neticesinde başına gelen olaylar Shakespeare tarafından ustaca kaleme alınmıştır.

Kral Lear’da yozlaşan dünyanın çözümsüz çöküşü ele alınmakta ve oyunun kurgusundan, karakterlerine ve diyaloglarına kadar bu çöküş ve bir insanın kendi çöküşünü nasıl kendi eli ile hazırlayabileceğine dair gizli bir anlatım adı altında krallık sistemlerinin zayıflaması anlatılmaktadır. Romanın alt mesajında krallık sistemlerinin zayıflayacağına ilişkin bir mesajın yer alması, gerçekten de daha sonra Avrupa’da feodalitenin güçlenmesi ve krallıkların zayıflaması ile metinsel bir kehanet içeriğine sahip olduğunu görürüz.

Shakespeare’in buromanı sadece karakterlerin diyaloglarına ya da yaşadıkları olaylara değil aynı zamanda onların iç çatışmalarına ve iç dünyalarına tanık olarak çevrelerini saran toplumsal yapıdaki dönüşümlere de bire bir tanık oluruz. Romanda kendi yaşadığımız ruhsal karmaşaların nedenini biraz da toplumsal çatışmaların neden olduğu olaylar olarak ele almamız gerektiğine ve davranışlarımızın sorumluluğunu almanın ne kadar önemli olduğuna dair güçlü mesajlar yer almaktadır.

KÜNYE
Orjinal Adı: King Lear
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Basım: 10. Baskı
Sayfa: 192
Çeviri: Özdemir Nutku
Moderatör: Onur Yalnız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here